Inhibitory korozji - kiedy je stosować? Jaki wybrać?

Korozja, czyli proces stopniowej degradacji materiałów na skutek działania czynników środowiska, stanowi poważne zagrożenie dla wszelkiego typu systemów wodonośnych. Korozja instalacji wodnych może mieć postać reakcji chemicznej, reakcji elektrochemicznej, procesów mikrobiologicznych lub procesów fizycznych prowadzących do uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych. Powstające w konsekwencji reakcji korozyjnych tlenki metali przedostają się do układu, zanieczyszczając wodę (rdzawa woda). Ryzyko wystąpienia zmian korozyjnych występuje zarówno w instalacjach z wodą gorąca, jak i w układach chłodniczych. W zależności od tego czy mamy do czynienia z instalacją grzewczą, parową (kocioł woda-para), chłodniczą czy systemem doprowadzającym wodę pitną, należy stosować innego rodzaju środki ochronny – inhibitory korozji.

Czym są inhibitory korozji?

Inhibitory korozji to nic innego, jak substancje powstrzymujące lub spowalniające procesy korozyjne. Przyczyny korozji metali w instalacji wodnej bywają różne, stąd wyróżnia się tak wiele jej typów, i dlatego też istnieje wyróżniamy wiele rodzajów inhibitorów zabezpieczających metaliczne powierzchnie instalacji wodnych przed korozją.

Inhibitory anodowe i katodowe

Spośród wszystkich problemów spotykanych w systemach wodnych prawdopodobnie najbardziej powszechnym i jednocześnie powodującym najwięcej trudności jest korozja elektrochemiczna. Pojawienie się korozji elektrochemicznej spowodowane jest wystąpieniem różnicy potencjałów między kodującym elementem a roztworem elektrolitu, którym jest zanurzony. Metal o niższym potencjale zachowuje się jak anoda i zachodzi na nim utlenienie, metal przechodzi do roztworu. Zastosowanie inhibitora kor bloozjkuje ten proces. Inhibitor w miejscu korozji tworzy barierę, która efektywnie izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą. Wyróżniamy tu dwa podstawowe podtypy: inhibitor anodowy hamujący reakcję zachodzącą na anodzie oraz inhibitor katodowy, który blokuje reakcję zachodzącą na katodzie.

Anodowe inhibitory korozji określane są jako inhibitory pasywacyjne. Reagują one w miejscu styku materiału korodującego i otaczającego go środowiska, tworząc w tym miejscu warstwę tlenków (powłokę pasywacyjną) zabezpieczającą metal przed utratą jonów migrujących do otoczenia wodnego. Inhibitory katodowe bywają natomiast określane precypitacyjnymi inhibitorami korozji. Inhibitory te wywołują wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów wodorotlenków lub węglanów.

Adsorpcyjne inhibitory korozji

Kolejną grupę inhibitorów korozji tworzą inhibitory adsorpcyjne. Adsorpcja to proces wiązania cząsteczek, atomów czy jonów na powierzchni lub na granicy tak zwanych faz fizycznych. Inhibitor adsorpcyjny nie tworzy wiązania chemicznego z samą powierzchnią, ale przylega do niej, separując materiał od otaczającego go środowiska. Adsorpcyjne inhibitory korozji tworzy się na bazie związków organicznych. Wykorzystuje się tu na przykład aminy.

Bardzo interesującą grupą są inhibitory na bazie krzemianów, których działanie ciężko sklasyfikować. Ponieważ nie mają one działania utleniającego i jednocześnie działają wyłącznie w obecności tleny, nie można mówić o klasycznej pasywacji. Inhibitory te nie wytrącają charakterystycznej dla inhibitorów precypitacyjnych warstwy nierozpuszczalnego osadu. Inhibitory korozji na bazie krzemianów charakteryzuje wysoka skuteczność, jednak maksymalne efekty pozwalają one osiągnąć dopiero po dwóch tygodniach od rozpoczęcia regularnego dozowania.

Inhibitory korozji a typ instalacji wodnej

Trzeba pamiętać, że wymagania co do parametrów wody różnią się w zależności od rodzaju instalacji. Część inhibitorów można określić jako dość uniwersalne i stosować zarówno w instalacjach wody zimnej, jak i gorącej. Oferowany przez nas Hydrogel H 140 FD to właśnie inhibitor korozji tego typu. Oprócz działania antykorozyjnego wszystkie inhibitory z serii Hydrogel charakteryzuje również działanie antyosadowe. Środki te budują na metalicznych powierzchniach instalacji wodnej homologiczny film ochronny, tworzą tak zwane związki kompleksowe z metalami, wiążą cząsteczki wolnego tleny oraz dwutlenku węgla, podwyższają wartość pH wody. Linia Hydroglel składa się z preparatów najwyższej jakości. Inhibitory te są wysoce odporne na hydrolizę, wyróżniają je ponadto właściwości stabilizujące i dyspergujące.

Produkty Hydrogel podzieliliśmy na trzy sekcje: Hydrogel H – to produkty do wody gorącej (przede wszystkim instalacje grzewcze), Hydrogel N – środki dedykowane układom chłodniczym oraz Hydrogel T do wody pitnej i użytkowej. Przesłankami na podstawie których dobieramy odpowiedni inhibitor korozji są ponadto parametry wody doprowadzanej do instancji (wody surowej lub po wstępnej obróbce w stacji uzdatniającej wodę).

W przypadku instalacji grzewczych oferujemy następujące inhibitory korozji:

 • Hydrogel H 140 FD - preparat do wody zmiękczonej 0-3 ˚dH
 • Hydrogel H 110 FD - preparat do wody o twardości do 16,8 ˚dH
 • Hydrogel H 111 FD - preparat do wody o twardości do 5,6 ˚dH
 • Hydrogel H 112 FD - preparat do wody o twardości do 2,8 ˚dH
 • Hydrogel H 200 AM - preparat do wody zmiękczonej
 • Hydrogel H 201 AM - preparat do wody silnie alkalicznej
 • Hydrogel H 202 AM - preparat do wody niezmiękczonej
 • Hydrogel H 140 AL - preparat do instalacji z aluminium

Dla instalacji chłodniczych przygotowaliśmy natomiast następujące inhibitory korozji:

 • Hydrogel N - koncentrat do wody chłodniczej o twardości w zakresie 0-1 ˚dH
 • Hydrogel N 1060 - gotowa mieszanka do zmiękczonej wody chłodniczej
 • Spezialgel N 1136 - uniwersalny preparat do wody chłodniczej o różnej twardości 0-20 ˚dH
 • Spezialgel N 1045 - preparat do wody chłodniczej, zmiękczonej 0-3 ˚dH
 • Spezialgel N 1147 - preparat do obiegów chłodniczych zasilanych wodą twardą, bardzo twardą i częściowo zmiękczoną
 • Hydrogel H 140 ALK - preparat do instalacji chłodniczych z elementami z aluminium
 • Hydrogel H 140 CC - preparat do wody o twardości 0-10 ˚dH w zamkniętych instalacjach chłodniczych

Przygotowaliśmy ponadto specjalną linię środków ochrony przed korozją i kamieniem kotłowych przeznaczonych dla instalacji wody pitnej i użytkowej:

 • Hydrogel T - koncentrat do wody pitnej i użytkowej
 • Hydrogel T 1060 - gotowa mieszanka do wody pitnej i użytkowej
 • Transophos 07 - koncentrat do instalacji wody pitnej i użytkowej z niską twardością 0,5-5 ˚dH
 • Transophos 07 F - gotowa mieszanka dla instalacji wody pitnej i użytkowej o twardości 0,5-5 ˚dH
 • Transophos 714 - koncentrat do instalacji wody pitnej i użytkowej z twardością 7-14 ˚dH
 • Transophos 714 F - gotowa mieszanka do instalacji wody pitnej i użytkowej z twardością 7-14 ˚dH
 • Transophos 1421 - koncentrat do instalacji wody pitnej i użytkowej z twardością 14-21 ˚dH
 • Transophos 1421 F - gotowa mieszanka dla instalacji wody pitnej i użytkowej z twardością 14-21 ˚dH

W przypadku instalacji parowych konieczne jest zastosowanie odmiennej technologii dlatego dla instalacji kotłów parowych stworzyliśmy linię środków Transofit. Jedną z najważniejszych funkcji inhibitorów korozji stosowanych dla ochrony instalacji parowych jest wiązanie wolnego tlenu, który stanowi duże zagrożenie dla kotła parowego. Opracowując recepturę produktów braliśmy pod uwagę nie tylko jakość wody zasilającej układ (np. kwasowość/alkaliczność, twardość, zawartość wolnego tlenu i kwasów węglowych), ale również parametry układu kotłowego. Oferujemy preparaty dopasowane do potrzeb instalacji niskociśnieniowych oraz wysokociśnieniowych. Dla systemów, gdzie para nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością, przygotowaliśmy inhibitory lotne, które zabezpieczają również kondensat. Inhibitor lotny w kontakcie z metalową powierzchnią ulega kondensacji i rozpuszcza się w wodzie zgromadzonej na tej powierzchni i ulega hydrolizie, w efekcie czego powstaje warstwa ochronna zabezpieczająca przed korozją.

W naszej ofercie dedykowanej instalacjom parowym znalazły się następujące inhibitory korozji:

 • Transofit D8 W - preparat dla systemów parowych do 40 barów, zawiera inhibitory lotne
 • Transofit D8 ST - preparat dla systemów parowych do 25 barów, odpowiedni dla przemysłu spożywczego
 • Transofit D8 S - preparat dla instalacji do 25 barów, nie zawiera środków silnie alkalizujących, odpowiedni dla systemów szybkiego wytwarzania pary
 • Transofit D8 ZK - preparat dla systemów parowych do 40 barów, nie zawiera inhibitorów lotnych, podnosi wartość pH, wiąże tlen
 • Transofit D8 APD (A) - preparat dla systemów parowych do 68 barów, podnosi wartość pH, chroni system kondensacji pary
 • Transofit D8 APD (B) - preparat dla systemów parowych do 68 barów, chroni system kondensacji
 • Transofit D8 APD (C) - preparat dla systemów parowych do 68 barów, obniża wartość pH, chroni system kondensacji
 • Transofit D8 MPN (A) - preparat dla systemów parowych do 68 barów, podnosi wartość pH, odpowiedni dla przemysłu spożywczego
 • Transofit D8 MPN (B) - preparat dla systemów parowych do 68 barów, może być stosowany w przypadku kontaktu pary z żywnością
 • Transofit D8 MPN (C) - preparat dla systemów parowych do 68 barów, obniża wartość pH, może być stosowany w przemyśle spożywczym
 • Transofit 140 A - pochłaniacz tlenu na bazie siarczynu sodu, podnosi wartość pH
 • Transofit 140 AS - pochłaniacz tlenu na bazie siarczynu sodu, neutralne pH
 • Transofit 140 S - pochłaniacz tlenu na bazie siarczynu sodu, obniża wartość pH
 • Transofit 200 C - pochłaniacz tlenu na bazie DEHA, szybko reaguje nawet w niskich temperaturach
 • Transofit 200 D - pochłaniacz tlenu na bazie karbohydrazydu

Jeśli nie wiesz, jaki inhibitor korozji będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojej instalacji wodnej, zadzwoń lub napisz do nas. Opracujemy najlepszą strategię dla Twojego problemu z wodą.