Nasze produkty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą środków chemicznych do kondycjonowania wody.

Poznaj nasze produkty

Woda
chłodnicza

Wieże chłodnicze

 • Koncentrat do zmiękczonej wody chłodniczej i przemysłowej (0-1 ˚dH). Ochrona przed kamieniem i korozją.

 • Gotowa mieszanka do zmiękczonej wody chłodniczej i przemysłowej (0-1 ˚dH). Ochrona przed kamieniem i korozją.

 • Gotowa mieszanka do wody chłodniczej i przemysłowej o twardości do około 3 ˚dH.

 • Gotowa mieszanka dla otwartych obiegów chłodniczych z wodą niezmiękczoną (0-20 ˚dH).

 • Gotowa mieszanka dla otwartych obiegów chłodniczych zasilanych wodą bardzo twardą, twardą i częściowo zmiękczoną.

 • Środek biobójczy do usuwania osadów organicznych.

 • Środek biobójczy o ekspresowym działaniu.

Systemy półotwarte

 • Gotowa mieszanka do zmiękczonej wody chłodniczej i przemysłowej (0-1 ˚dH) dla instalacji z elementami z aluminium.

 • Środek biobójczy do usuwania osadów organicznych.

Systemy zamknięte

 • Gotowa mieszanka do wody chłodniczej i przemysłowej o twardości 0-10 ˚dH (zamknięte obiegi chłodnicze).

Woda
grzewcza

 • Gotowa mieszanka zarówno do wody grzewczej, jak i chłodniczej o twardości w zakresie 0-3 ˚dH.

 • Gotowa mieszanka do wody grzewczej o maksymalnej twardości nieprzekraczającej 0,5 mmol/l (2,8 °dH).

 • Gotowa mieszanka do wody grzewczej o maksymalnej twardości do 1 mmol/l (5,6 °dH).

 • Gotowa mieszanka do wody grzewczej o maksymalnej twardości do 3 mmol/l (16,8 °dH).

 • do zmiękczonej wody grzewczej (0-1 ˚dH) dla instalacji z elementami z aluminium.

 • Gotowa mieszanka do wody grzewczej niezmiękczonej.

 • Gotowa mieszanka do wody grzewczej o podwyższonym pH.

 • Gotowa mieszanka do wody zmiękczonej grzewczej.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 8.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 10.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: <5.

 • Środek wiążący tlen w wodzie.

Obiegi parowe

Para w przemyśle spożywaczym

 • Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 25 barów. Odpowiedni również dla instalacji, gdzie para ma kontakt z produktami spożywczymi.

 • Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów. Odpowiedni również dla instalacji, gdzie para ma kontakt z produktami spożywczymi.

 • Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 40 barów. Odpowiedni również dla instalacji, gdzie para ma kontakt z produktami spożywczymi.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 8.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 10.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: <5.

Para techniczna

 • Gotowa mieszanka dla kotłów parowych połączonych z systemem kondensacji pary o ciśnieniu roboczym do około 40 barów.

 • Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 25 barów. Odpowiedni dla systemów szybkiego wytwarzania pary.

 • Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: <5.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 8.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 10.

 • Środek wiążący tlen w wodzie dla systemów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów.

 • Środek wiążący tlen w wodzie.

Pochłaniacze tlenu

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 8.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: 10.

 • Środek wiążący tlen w wodzie obiegowej i zasilającej. Produkt odpowiedni dla systemów parowych (do 25 barów), grzewczych oraz zamkniętych układów chłodniczych. Wartość pH produktu: <5.

 • Środek wiążący tlen w wodzie dla systemów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów.

 • Środek wiążący tlen w wodzie.

Środki czyszczące do membran osmotycznych

 • Środek usuwający złogi wapnia i żelaza. Kwaśne czyszczenie szczególnie twardych osadów.

 • Środek usuwający złogi krzemionki. Czyszczenie zasadowe.

 • Środek usuwający złogi wapnia i żelaza. Czyszczenie kwaśne.

 • Środek usuwający złogi siarki i metali ciężkich. Czyszczenie zasadowe.

 • Środek usuwający film mikrobiologiczny (dezynfekcja).

 • Środek usuwający silne zanieczyszczenia mikrobiologiczne (dezynfekcja).

 • Środek konserwujący.

 • Środek chroniący przed mrozem.

 • Środek usuwający zanieczyszczenia organiczne i oleje. Czyszczenie zasadowe.

Antyskalanty

 • Środek do stabilizacji twardości szczątkowej wody dla urządzeń odwróconej osmozy.

 • Antyskalant w formie skoncentrowanej. Środek do stabilizacji twardości szczątkowej wody dla urządzeń odwróconej osmozy.

Biocydy

 • Środek biobójczy do usuwania osadów organicznych.

 • Środek biobójczy o ekspresowym działaniu.

 • Dwuskładnikowy preparat dezynfekujący na bazie dwutlenku chloru.

Produkty czyszczące i dezynfekujące

 • Środek czyszczący do instalacji grzewczych.

 • Środek czyszczący do wież chłodniczych.

 • Dwuskładnikowy preparat dezynfekujący na bazie dwutlenku chloru.

 • Odkamieniacz do systemów wodnych i urządzeń wykorzystujących ogrzewaną wodę.

Woda pitna i użytkowa

 • Koncentrat do ciepłej i zimnej wody pitnej, dla instalacji wykonanych z materiałów metalowych: stal ocynkowana również w stopach z miedzią i stalą węglową.

 • G do ciepłej i zimnej wody pitnej, dla instalacji wykonanych z materiałów metalowych: stal ocynkowana również w stopach z miedzią i stalą węglową.

 • Gotowa mieszanka dla instalacji wody pitnej i użytkowej niską twardością węglową (0,5-5 °dH).

 • Koncentrat dla instalacji wody pitnej i użytkowej niską twardością węglową (0,5-5 °dH).

 • Koncentrat dla instalacji wody pitnej i użytkowej z ogólną twardością 7-14 °dH.

 • Gotowa mieszanka dla instalacji wody pitnej i użytkowej z ogólną twardością 7-14 °dH.

 • Gotowa mieszanka dla instalacji wody pitnej i użytkowej z ogólną twardością do 21 °dH.

 • Koncentrat dla instalacji wody pitnej i użytkowej z ogólną twardością do 21 °dH.

Obszary zastosowań

Nie znasz nazwy produktu?
Dobierz odpowiednie rozwiązanie do swojej potrzeby.

Poznaj obszary zastosowań naszych produktów
zastosowanie kondycjonowania wody