hydrogel
H 200/201/202 AM

Gotowa mieszanka do wody grzewczej niezmiękczonej.

Ochrona przed kamieniem kotłowym i korozją

GOTOWA MIESZANKA

(Wielkość dozowania jest uzależniona od parametrów wody)

Seria Hydrogel H 20x AM to płynne inhibitory korozji przeznaczone do kondycjonowania wody grzewczej. Produkty te skutecznie zwalczają korozję poprzez usunięcie tlenu i dwutlenku węgla z wody grzewczej. Dodatkowo preparaty Hydrogel H 200/201/202 AM podwyższają pH oraz budują homogeniczny film ochronny w całym systemie grzewczym. Tworzenie magnetycznej warstwy ochronnej gwarantuje dłuższą żywotność systemu. Zawarte w produkcie polimery zabezpieczają przed wytrącaniem się twardości oraz tworzą związki kompleksowe z metalami występującymi w wodzie, nie dopuszczając do ich wytrącania, chroniąc w ten sposób instalację grzewczą przed szkodliwym osadem (kamień kotłowy, brązowa woda).

Warunki wstępne

Hydrogel H 200 AM – dedykowany dla systemów wypełnionych zmiękczoną wodą
Hydrogel H 201 AM – stosuje wówczas, gdy pH wody jest wyższe niż standardowe
Hydrogel H 202 AM – zalecany w przypadku systemów wypełnionych wodą, która nie była uprzednio zmiękczana

Właściwości

Wygląd:jasno brązowa ciecz
Zapach:aminowy
Punkt zamarzania:-2°C
Mieszalność:woda bez ograniczeń
Poziom pH:>10

Dozowanie

Dozowanie preparatów Hydrogel H 200 AM oraz Hydrogel H 201 AM mieści się w ilości od około 200 do 400 ml/m³ wody grzewczej. Aby ustalić i kontrolować wielkość odpowiedniej dawki, bada się jakość wody grzewczej. Wielkość dozowania Hydrogelu H 202 AM określa się na podstawie twardości w instalacji grzewczej. Na każdy 1 °dH Hydrogel H 200 AM dozowany jest w ilości 100 ml/m³. Jeśli na przykład odczytano twardość ogólną na poziomie 0,8 °dH, trzeba dozować do systemu 80 ml produktu na każdy metr sześcienny wody.

Hydrogel H 200 AM:200-400 ml/m³
Hydrogel H 201 AM:200-400 ml/m³
Hydrogel H 202 AM:100ml/m³ x °dH

Stosowanie

Hydrogel H 200/201/202 AM wprowadza się za pomocą pompy dozującej bezpośrednio do systemu grzewczego. W celu zapewnienia najlepszego mieszania dozowanie powinno być wykonane w dobrze perfundowanej części systemu. Następnie należy sprawdzić poziom pH i zawartość pochłaniaczy tlenu.

Pakowanie

Hydrogel H 200/201/202 AM jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.