ro-clean
czyszczenie i konserwacja membran osmotycznych

Środek usuwający silne zanieczyszczenia mikrobiologiczne (dezynfekcja).

Eksploatacja membran odwróconej osmozy powoduje odkładanie się (fouling membran osmotycznych) na ich powierzchni niepożądanych substancji, prowadząc w efekcie do zmniejszenia wydajności urządzeń filtracyjnych. Zjawisko to może mieć charakter odwracalny, gdy osad odkładany na powierzchni membrany może zostać całkowicie usunięty z membrany, uzyskując w ten sposób początkową wydajność procesu. Można zapobiegać procesom powlekania membran optymalizując warunki prowadzenia filtracji oczyszczając membrany przy pomocy odpowiednich preparatów chemicznych.

Zapychanie membran złogami wapnia i żelaza

RO-Clean S (osady twarde)

RO-Clean SS (silne osady twarde) - można rozcieńczyć 5:1

Osady twarde, nieorganiczne, takie jak złogi wapnia czy żelaza usuwa się z membran osmotycznych w procesie tak zwanego czyszczenia kwaśnego. W zależność od intensywności tego typu zanieczyszczenia stosuje się środki chemiczne o różnym stężeniu, które pozwalają na usunięcie kamiennego osadu i przywrócenie pełnej wydajności stacji osmotycznej.

Zapychanie membran złogami krzemionki

RO-Clean AK

W przypadku zalegania na membranach odwóconej osmozy złogów krzemionki konieczne jest czyszczenie za pomocą silnie żrących środków zasadowych, które są w stanie usunąć ten szczególnie niebezpieczny zarówno dla stacji osmotycznej jak i całej instalacji wodnej osad.

Zapychanie membran złogami siarki i metali ciężkich

RO-Clean AS

W przypadku zapychania membran osmotycznych złogami siarki i metali ciężkich rozwiązaniem jest zastosowanie czyszczenia zasadowego. Używa się tu silnie żrących środków chemicznych, które pozwalają na usunięcie niepożądanych osadów.

Zapychanie membran złogami organicznymi i olejami

RO-Clean A

Podobnie jak w przypadku sadów z krzemionki, siarki oraz metali ciężkich również usunięcie z membran odwróconej osmozy złogów organicznych i smarów wymaga zastosowania chemicznego czyszczenia zasadowego. Środków przeznaczonych do usuwania osadów różnego pochodzenia nie należy jednak ze sobą mieszać, gdyż może to ograniczyć lub spowolnić ich działanie. Jeśli mamy do czynienia zanieczyszczeniami wielu typów, proces czyszczenia musi przebiegać etapami aż do przywrócenia stacji odwróconej osmozy pełnej wydajności.

Zapychanie membran biofilmem mikrobiologicznym

RO-Clean BS (zwykłe zanieczyszczenia biologiczne)

RO-Clean WP (silne zanieczyszczenia biologiczne)

W celu usunięcia z membran osmotycznych filmu mikrobiologicznego użyć należy chemicznych środków dezynfekujących, które zwalczają niepożądane tak dla układu wodnego, jak i stacji osmozy życie mikrobiologiczne.

Konserwacja membran osmotycznych

RO-Clean FR

RO-Clean PF

Istnieje również możliwość spowolnienia foulingu osadów i zabezpieczenia stacji odwróconej osmozy, stosując środki konserwujące, w tym środki ochrony przed mrozem.