hydrogel
H 110/111/112 FD

Gotowa mieszanka do wody grzewczej o maksymalnej twardości do 1 mmol/l (5,6 °dH).

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Standardowe dozowanie: 4 kg/m³ wody grzewczej.

Hydrogel H 11x FD to inhibitory korozji stworzone specjalnie dla potrzeb nowoczesnych, zamkniętych instalacji grzewczych. Na wewnętrznych ściankach układu grzewczego tworzą one skuteczne powłoki ochronne, jednocześnie nie zmniejszając ilości przekazywanego ciepła. Preparaty z serii Hydrogel H 11x FD podnoszą wartość pH wody w instalacji. W temperaturze powierzchni grzewczej nieprzekraczającej 300 °C produkty Hydrogel H 11x FD tworzą trwałe związki kompleksowe z metalami, zapobiegając wytrącaniu się minerałów pochodzących z twardej wody.

Warunki wstępne

Hydrogel H 110 FD - przeznaczony dla instalacji grzewczych wypełnianych wodą o maksymalnej twardości do 3 mmol/l (16,8 °dH)
Hydrogel H 111 FD - stosowany w instalacjach grzewczych wypełnianych wodą o twardości do 1 mmol/l (5,6 °dH)
Hydrogel H 112 FD - dedykowany instalacjom grzewczym wypełnianych wodą o twardości nieprzekraczającej 0,5 mmol/l (2,8 °dH)

Charakterystyka

Wygląd:jasno żółta ciecz
Zapach:neutralny
Punkt zamarzania:0 °C
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wartość pH:12

Dozowanie

Preparat wprowadza się do systemu poprzez sterowaną pompę dozującą 4 kg/m3.

Wskazówki

Produkt podwyższa poziom pH oraz zasadowość wody, przez co nie nadaje się do zastosowania w instalacjach wykorzystujących aluminiowe komponenty.

Pakowanie

Hydrogel H 110/111/112 FD jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.