hydrogelH 140 CC

Gotowa mieszanka do wody chłodniczej i przemysłowej o twardości 0-10 ˚dH (zamknięte obiegi chłodnicze).

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Standardowe dozowanie: około 2000-4000 ml/m³

Hydrogel H 140 CC to wieloskładnikowy inhibitor korozji i środek ochrony przed kamieniem stworzony z myślą o zamkniętych systemach chłodniczych. Produkt posiada właściwości stabilizujące, dyspergujące oraz antykorozyjne. Hydrogel H 140 CC to gotowa mieszanka, którą wprowadza się bezpośrednio do wody obiegowej z pomocą pompy dozującej. Hydrogel H 140 CC jest odpowiedni również dla twardej wody (0-10 ˚dH).

Produkt ten nie tylko ponosi wartość pH wody, ale także wiąże rozpuszczony w wodzie tlen oraz twardość resztkową. Dzięki zastosowaniu Hydrogel H 140 CC zneutralizowane zostają wolne kwasy węglowe. Użycie Hydrogelu H 140 CC gwarantuje kompleksowe zabezpieczenie metalowych elementów instalacji przed korozją i kamieniem kotłowym, a ryzyko awarii i przestojów produkcyjnych zostaje obniżone do minimum. Wydłuża się natomiast żywotność instalacji, straty związane z ograniczaną przez kamień wymianą ciepła zostają natomiast istotnie ograniczone.

Charakterystyka

Produkt wieloskładnikowy zawierający fosforany i krzemiany oraz molibden.

Stosowanie

Hydrogel H 140 CC jest odpowiedni również dla wody twardej lub częściowo zmiękczonej, o maksymalnej twardości do 10˚dH.

Pakowanie

Hydrogel H 140 CC jest dostarczany butelkach 1 kg oraz w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.