transophos
07/714/1421 + F

Koncentrat dla instalacji wody pitnej i użytkowej z ogólną twardością do 21 °dH.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA/ KONCENTRAT

Preparaty Transophos 07, 714 i 1421 to oparte na fosforanach środki ochrony przed korozją i kamieniem z przeznaczeniem dla systemów wody pitnej. Transophos 07 F, 714 F i 1421 F to płynne mieszanki gotowe do zastosowania. Transophos 07, 714 i 1421 to natomiast produkty oferowane w formie proszku do samodzielnego sporządzenia roztworu wodnego (proporcja: 1 kilogram środka transophos na 20 litrów wody).

Transophos 07 F, Transophos 714 F i Transophos 1421 F to gotowe do zastosowania mieszanki.

Transophos 07, Transophos 714 i Transophos 1421 wystepują w formie porszku, który przed dozowaniem do instalacji należy wymieszać z wodą w proporcji 1:20.

Warunki wstępne

Transophos 07 został stworzony specjalnie dla wody z niską twardością węglową (0,5-5 °dH), względnie z nadmiarem wolnego kwasu węglowego do około 40 mg/l

Transophos 714 jest przeznaczony dla wody z ogólną twardością 7-14 °dH (twardość węglowa 5-12 °dH), tworzy on ochronną powłokę z fosforanów wapniowo-żelazowych. Reszta polifosforanowa zapobiega osadzaniu się twardości oraz maskuje żelazo i mangan, błyskawicznie zwalczając w ten sposób występowanie brązowej wody

Transophos 1421 jest odpowiedni dla wody z ogólną twardością 21 °dH (twardość węglowa 16 °dH). Dzięki wysokiej zawartości polifosforanu skutecznie przeciwdziała osadzaniu się kamienia

Dozowanie

Ilość dozowanego inhibitora korozji transophos wynosi zazwyczaj 100 ml/m3. Produkty w proszku mieszane są z wodą w proporcji 1:20, z czego uzyskuje się 21 kg płynnego produktu.

Po wprowadzeniu preparatu do instalacji należy przeprowadzić test kontrolny się za pomocą kolorymetrycznego zestawu testowego. Zawartość fosforanów (P2O5) w wodzie pitnej powinna zawsze mieścić się w zakresie między 2,5 a 3,5 mg/l.

Właściwości

Wygląd:bezbarwna klarowna ciecz/biały proszek
Zapach:neutralny
Punkt zamarzania:0 °C
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń

Pakowanie

Transophos w formie płynnej (07 F/714 F/1421 F) dostarczany jest w kanistrach o pojemności 10 litrów oraz 25 litrów, natomiast produkt w proszku (07/714/1421) oferujemy w workach 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.