transofit200 D

Środek wiążący tlen w wodzie.

Środek wiążący tlen w wodzie

Transofit 200 D to płynny środek wiążący tlen przeznaczony dla instalacji grzewczych oraz dla systemów parowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 68 barów. Produkt został opracowany na bazie aminowej. Inhibitory korozji skutecznie zapobiegają korozji stali i metali kolorowych poprzez usunięcie tlenu z wody zasilającej.

Charakterystyka

Preparat na bazie DEHA.

Dozowanie

Zaleca się dozowanie preparatu bezpośrednio do wody zasilającej układ wytwarzania pary. Dla zapewnienia możliwie najlepszego zmieszania dozowanie powinno być przeprowadzone w dobrze przygotowanej części systemu (prefuzja). Podczas dozowania środka wartość pH oraz zawartość związków absorbujących tlen muszą być kontrolowane.

Pakowanie

Transofit 200 D jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.