transofit
D8 ST/S/W

Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 25 barów. Odpowiedni dla systemów szybkiego wytwarzania pary.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Produkty z linii Transofit D8 to płynne inhibitory korozji do wody kotłowej. Preparaty te zwalczają korozję poprzez wiązanie tlenu i dwutlenku węgla zawartych w wodzie kotłowej (względnie wodzie zasilającej kocioł). Produkty serii Transofit D8 odpowiadają ponadto za neutralizację twardości resztkowej.

Warunki wstępne

Transofit D8 W został opracowany specjalnie dla kotłów wodnych połączonych z systemem kondensacji pary.
Transofit D8 ST to środek niezawierający żadnych lotnych inhibitorów, a więc odpowiedni dla układów, gdzie para wodna ma kontakt z produktami spożywczymi.
Transofit D8 S to inhibitor dedykowany dla systemów szybkiego wytwarzania pary.

Produkty z serii Transofit D8 można stosować w bezpośrednio lub w postaci rozcieńczonej. Dozowana dawka zależy od rodzaju i skuteczności uzdatniania stosowanego w danej instalacji oraz ilości kondensatu.

Transofit D8 W dodawany jest do wody zasilającej. Podwyższa on wartość pH, zapewniając odpowiednią zasadowość, buduje pasywne warstwy ochronne, a także wiążąc tlen i dwutlenek węgla zawarte w wodzie. Ponadto Transofit D8 W zawiera lotne inhibitory chroniące system kondensatu.

Transofit D8 ST to środek przeznaczony do kondycjonowania wody zasilającej kocioł, a także wody kotłowej. Nie zawiera żadnych składników lotnych, dlatego Transofit D8 ST zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym. D8 ST zapewnia odpowiednią zasadowość, wiąże nadmiar tlenu i dwutlenku węgla oraz naturalizuje twardość resztkową.

Transofit D8 S to środek dedykowany dla systemów szybkiego wytwarzania pary. Tworząc recepturę preparatu zrezygnowano z silnych środków alkalizujących, takich jak roztwór wodorotlenku sodu. Transofit D8 S zapewnia optymalną ochronę zarówno pary, jak i systemu kondensacji.

Dozowanie

Optymalna dawka produktów z serii Transofit D8 uzależniona jest od zaleceń producenta kotła, a także od stosownych regulacji prawnych. Ilość dozowanego preparatu należy dostosować ponadto do efektów zastosowanego wcześniej uzdatniania wody. Z reguły zaleca się zastosowanie porcji 30-50 g/m3.

Stosowanie

Wprowadzenie środka odbywa się za pośrednictwem pompy dozującej bezpośrednio do zbiornika wody zasilającej. Pompa dozująca może być zsynchronizowana z wodomierzem lub pompą wody zasilającej. W kwestii optymalnego rozmieszczenia najlepiej skontaktować się z naszym specjalistą.

Pakowanie

Transofit D8 W, Transofit D8 ST oraz Transofit D8 S są dostarczane w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.