Chemiczne czyszczenie osadów kamienia kotłowego

We wszystkich instalacjach wodnych, w których temperatura jest wyższa niż 28°C może dojść do powstania kamienia kotłowego. Osady z rozpuszczonych w wodzie soli, jak np. węglany wapnia czy magnezu (kamień węglanowy), siarczany (kamień siarczanowy) czy związki krzemu (kamień krzemianowy) gromadzą się na wewnętrznych ściankach instalacji ograniczając jej sprawność. Ponieważ kamień kotłowy słabo przewodzi ciepło, jego występowanie jest przyczyną dużych strat energetycznych oraz zniszczeń, zaleca się używanie środków zapobiegających nadmiernemu wytrącaniu się osadów, a także okresowe przeprowadzanie chemicznego czyszczenia instalacji.