Chemiczne czyszczenie układów wodnych

Chemiczne czyszczenie układów wodnych ma na celu usunięcie różnego rodzaju osadów gromadzonych w czasie eksploatacji instalacji na wewnętrznych powierzchniach kotła, rur czy wymienników ciepła. Choć osady w instalacjach wodnych wydają się być rzeczą naturalną, ich nadmierna ilość może zmniejszyć wydajność instalacji, uszkodzić ją, a nawet całkowicie zniszczyć.

Aby nie dopuścić do zarastania ścian instalacji należy kontrolować i korygować parametry wody. Jeśli jednak dojdzie już do nagromadzenia się osadów w takiej ilości, że korekta chemiczna wody nie przynosi już rezultatu, konieczne jest czyszczenie kotłów przy pomocy pompy czyszczącej z użyciem odpowiednich preparatów chemicznych w zależności od rodzaju układu wodnego, a także rodzaju i ilości zgromadzonego w nim osadu.

Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej może składać się z kilku etapów. W trakcie czyszczenia chemicznego kotła z użyciem pompy tworzy się zamknięty obieg, a następnie wprowadza rozcieńczony odpowiednio preparat lub gotową mieszankę. Odpowiednio przygotowana kąpiel czyszcząca pozwala usunąć z instalacji wszelkie zanieczyszczenia.