Nieprawidłowe odsalanie

W procesie schładzania z wykorzystaniem wody jako czynnika chłodniczego do atmosfery oddawana jest para wodna. Ponieważ w ten sposób część wody wydostaje się poza układ, niezbędne jest ciągłe doprowadzanie wody uzupełniającej, która zawiera sole. Nawet jeśli woda ta jest wstępnie uzdatniana z wykorzystaniem urządzeń filtracyjnych, to przy ciągłym odparowywaniu jedynie czystej wody H2O, koncentracja soli w instalacji chłodniczej stale wzrasta. Nadmiar soli powoduje osadzanie się kamienia na ścianach instalacji.

Chcąc zredukować to zjawisko należy przeprowadzać regularne odsalanie. Proces ten polega na odprowadzaniu z układu odpowiedniej ilości wody, tak by po dolaniu wody uzupełniającej otrzymać wodę obiegową o odpowiednim zasoleniu. Niestety zdarza się, że proces odsalania nie przebiega prawidłowo i w układzie chłodniczym pojawia się kamień. Osad ten ogranicza wymianę ciepła, zmniejszając wydajność układu.

Chemiczne środki korygujące wodę mogą zminimalizować skutki niewystarczającego odsalania poprzez ograniczenie wytrącania osadów. Jeśli instalacja została już silnie skażona kamieniem konieczne będzie przeprowadzenie czyszczenia chemicznego.