Zapychanie membran złogami siarki i metali ciężkich

W celu usunięcia z membran złogów siarki i metali ciężkich konieczne jest zastosowanie czyszczenia zasadowego. Tylko silnie żrące środki chemiczne są w stanie usunąć osady tego typu.