Fouling membran osmotycznych

Do uzdatniania wody w przemyśle, oczyszczania ścieków miejskich, a nawet do odsalania wody morskiej dla otrzymania wody zdatnej do picia stosuje się różne techniki filtracji, jak np. mikrofiltracja, ultrafiltracja czy odwrócona osmoza. Eksploatacja membran powoduje odkładanie się na ich powierzchni niepożądanych substancji, prowadząc w efekcie do zmniejszenia wydajności urządzeń filtracyjnych. Zjawisko to nazywane jest “foulingiem”.

Fouling membran osmotycznych może mieć charakter odwracalny, gdy osad odkładany na powierzchni membrany może zostać całkowicie usunięty z membrany, uzyskując w ten sposób początkową wydajność procesu. Zjawisko to stwarza jednak więcej kłopotów w procesach ciśnieniowych.

Gdy pory membrany odwróconej osomozy zostaną całkowicie powleczone osadem, mechaniczne czyszczenie nie przyniesie już rezultatu. Użycie na czas odpowiednich środków chemicznych może natomiast oczyścić membranę. Jednak użycie chemikaliów czyszczących musi nastąpić zanim membrany osmotyczne zostaną zasklepione taką warstwą osadów, że zjawiska nie da się już odwrócić.
Można zapobiegać procesom powlekania membran optymalizując warunki prowadzenia filtracji oczyszczając membrany osmotyczne przy pomocy odpowiednich preparatów chemicznych.