Kamień w instalacjach wody pitnej i użytkowej

Kamień w instalacjach i zbiornikach wodnych powstaje w wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu obecnych w twardej wodzie. W instalacjach, przez które przepływa lub jest magazynowane ciepła nieuzdatniana wcześniej woda, osadza się warstwa kamienia. Osad ten tworzą głównie węglany wapnia i magnezu.

Osadzanie się kamienia na ścianach instalacji zmniejsza przepływ wody, a także powoduje różnice w jej poziomie, prowadząc do awarii instalacji oraz urządzeń od niej zależnych. W zakładach produkcyjnych usterki tego typu mogą doprowadzić do częściowego lub całkowitego zatrzymania pracy. Wodę pitną najczęściej poddaje się zmiękczaniu, jednak są sytuacje, w których zastosowanie zmiękczaczy nie jest możliwe (np. skorodowane rury).

Dozowanie środków chemicznych jest wtedy najlepszym rozwiązaniem. Odpowiednie preparaty pozwolą nie tylko rozwiązać problem kamienia wodnego, ale dodatkowo zabezpieczą instalację przed korozją. Standardowe zmiękczanie rozbija warstwę kamienia, ale w wyniku reakcji z materiałami instalacyjnymi uwalnia również szkodliwe związki.

Jeśli instalacja jest silnie skorodowana, może dojść do przecieków. Chcąc zminimalizować ryzyko kosztownych przestojów produkcyjnych zawiązanych ze skutkami występowania kamienia wodnego, należy sięgnąć po odpowiednie środki ochrony.