Konserwacja membran osmotycznych

Chcąc wydłużyć żywotność filtrów osmotycznych, trzeba podjąć walkę z osadzeniem się na membranach niepożądanych substancji. W tym celu należy przede wszystkim zoptymalizować warunki pracy filtrów membranowych poprzez powstrzymanie procesu wytrącania się osadów lub czyszczenie membran za pomocą odpowiednich środków chemicznych. Stosuje się tu różnego typu produkty. Jedną z metod jest zapobieganie przed wytrącaniem się osadów twardości resztkowej, dzięki wiązaniu rozpuszczonych w wodzie metali przy pomocy środków na bazie fosforanów (Transophos) lub preparatów wykorzystujących polimery (Transophos HS). Innym sposobem na poprawę kondycji membran osmotycznych jest ich okresowe czyszczenie (kwaśne, zasadowe lub za pomocą środków dezynfekcyjnych). Istnieje również możliwość spowolnienia foulingu osadów i zabezpieczenia stacji odwróconej osmozy, stosując środki konserwujące (RO-Clean PF), w tym środki ochrony przed mrozem (RO-Clean FR).