Krótka żywotność membran osmotycznych

W procesie filtracji w stacjach odwróconej osmozy (RO - reverse osmosis) na powierzchni membran osmotycznych odkładają się złogi różnych substancje. Zjawisko odkładania się osadów na membranach nazywane jest „foulingiem”. Eksploatacja membran powoduje odkładanie się na ich powierzchni niepożądanych substancji, prowadząc w efekcie do zmniejszenia wydajności urządzeń filtracyjnych.

W zależności od grubości i składu osadu fouling membran może mieć charakter odwracalny lub nieodwracalny. Jeśli pory membrany zostaną całkowicie powleczone kamiennym osadem, mechaniczne czyszczenie nie przywróci ich już do sprawności. Przy silnie zanieczyszczonych membranach osmotycznych rozwiązaniem mogą być środki chemiczne. Należy ich jednak użyć musi zanim membrany zostaną całkowicie zasklepione. Jeśli do tego dojdzie, foulingu nie da się już odwrócić. Możliwe jest jednak zapobieganie przed osadzaniem się kamienia poprzez stosowanie antyskalantów, czyli specjalnych środków chemicznych przeciwdziałających procesom strącania się soli. Stosowanie środków o działaniu antyosadowym pozwala wydłużyć żywotność membran odwróconej osomozy oraz całej instalacji wodnej.