Problem z wodą w instalacjach wody pitnej i użytkowej

W instalacjach wody pitnej i użytkowej podobnie jak w typowo przemysłowych układach wodnych pojawiają się problemy z korozją i kamieniem kotłowym. Poważne niebezpieczeństwo stanowią również zanieczyszczenia mikrobiologiczne (np. Escherichia coli, Legionella, Pseudomonas aerginosa, enterokoki).

Osady mineralne oraz osady organiczne odkładające się w instalacjach wody pitnej (zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i miejscach użyteczności publicznej czy zakładach produkcyjnych) tworzą na wewnętrznych ściankach rur trudną do usunięcia warstwę. Pokrywający instalację biofilm złożony z bakterii, grzybów i pleśni zanieczyszcza wodę, a ponadto sprzyja procesom korozyjnym. Zbyt długi okres bez czyszczenia instalacji rodzi ryzyko zakażeń, a co za tym idzie niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi spożywających lub użytkujących wodę.

Preparaty chemiczne stosowane do dezynfekcji instalacji wody pitnej i użytkowej muszą spełniać wymogi dla środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej, określone przez normy europejskie oraz przepisy krajowe. W Polsce normy dla wody pitnej regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.