Korozja instalacji wody pitnej i użytkowej

Problem korozji dotyka instalacje wody pitnej i użytkowej w takim samym stopniu co instalacje grzewcze, chłodnicze czy przemysłowe instalacje parowe. Jednak w przypadku wody pitnej dobierając rodzaj ochrony antykorozyjnej trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo jej użytkowników.

Firma Transhelsa proponuje swoim Klientom innowacyjne oparte na krzemianach i polifosforanach chemiczne środki zabezpieczające przed korozją instalcji wody pitnej. Produkty takie jak Hydrogel T i Hydrogel T 1060 wspierają tworzenie przez materiały naturalnych warstw ochronnych. W wyniku reakcji specjalnych związków kwasu krzemowego i innych składników preparatu z jonami metali dochodzi do powstania stabilnego homogenicznego zamkniętego filmu, dzięki któremu ryzyko korozji zostaje radykalnie obniżone.

Krozja intalacji wodnej to poważny i częsty problem. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z nim, jest zapobieganie przed jego wystąpieniem poprzez kontrolę parametrów wody i ewnetualną ich korektę za pomcą środków chemicznych. Odpowiednio dopasowane inhibitory korozji potrafią znacznie wydłużyć okres sprawności instacji.