Korozja układów chłodniczych

Korozja jest procesem stopniowego niszczenia materiałów wskutek oddziaływania czynników środowiska. Korozja układów chłodzenia może doprowadzić do degradacji materiałów konstrukcyjnych, trwale uszkadzając urządzenia wchodzące w skład wodnej instalacji chłodniczej. W efekcie zachodzenia procesów korozyjnych do układu przedostają się tlenki metali, które zanieczyszczają wodę. W celu przeciwdziałania korozji układów chłodniczych należy zastosować specjalne inhibitory korozji dedykowane wodzie chłodniczej.

Do najważniejszych czynników chemicznych mających wpływ na powstawanie korozji w układach chłodniczych należą: odczyn i wartość pH, ilość rozpuszczonego w wodzie tlenu i innych gazów, zawartość soli oraz występowanie mikroorganizmów. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki fizyczne takie jak lokalizacja, temperatura, prędkość przepływu wody w instalacji, wymiana ciepła oraz skład surowcowy instalacji. Rury miedziane będą bardziej odporne na korozję aniżeli instalacje wykonane ze stali, również stali ocynkowanej.

Fakt, iż woda obiegowa w otwartych układach chłodzenia charakteryzuje się wysokim stopniem natlenienia, sprzyja korozji tlenowej. Jony chlorkowe niszczą warstwy pasywne zarówno na powierzchni stali nierdzewnej, jak i stali ocynkowanej. Zjawisko to może prowadzić do powstania korozji wżerowej. Dodatkowymi katalizatorami tego procesu są jony siarczanowe i chlorkowe. Występowanie związków amonowych powoduje niszczenie instalacji wykonanych ze stopów miedzi, a także powodować korozję warstwy cynkowej na stali galwanizowanej.

Skuteczną metodą walki z korozją układów chłodniczyxch jest zastosowanie chemicznych środków ochronnych, takich jak inhibitory korozji, które tworzą film ochronny na ścianach instalacji, dokonują korekty parametrów wody, eliminując w ten sposób przyczyny korozji.