Niewłaściwe parametry wody w parowych układach kotłowych

Żywotność kotła oraz całego układu wytwarzania pary zależy od jakości używanej wody. Utrzymując parametry wody na odpowiednim, zgodnym z normami krajowymi i międzynarodowymi, a przede wszystkim zalecanym przez producenta poziomie, wydłużamy żywotność instalacji. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego wytrącania osadów oraz postępowania korozji, a w efekcie do uszkodzenia instalacji i zatrzymania produkcji.

Chcąc zachować instalację w dobrej kondycji należy zatem stale kontrolować jej parametry i korygować je za pomocą chemicznych środków kondycjonujących wodę. Preparaty do kondycjonowania wody muszą być dobierane pod konkretny układ, biorąc pod uwagę jego budowę, zasady działania oraz przeznaczenie produkowane pary (np. kontakt z produktami spożywczymi - przykładowe produkty Transofit 140 A, Transofit 140 S, Transofit 140 AS, Transofit D8 ZK, Transofit D8 ST).

Nieprawidłowe parametry wody są przyczyną występowania korozji oraz sprawiają, że tworzy się kamień kotłowy. Dobierając środek ochronny dla instalacji parowej należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie kotły parowe zastosowano?
  • Jak wygląda proces uzyskiwania pary?
  • Jakie jest ciśnienie robocze?
  • Jakie jest przeznaczenie pary?
  • Czy zastosowano dodatkowe instalacje?
  • Jaka jest jakość wody uzupełniającej?
  • Czy woda jest wstępnie uzdatniana i jakie są tego efekty?